สมัครงาน

เดินไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

บริษัท บุญรอด อินโฟเทค จำกัด เปิดโอกาศสำหรับผู้มีไฟ มาร่วมงานกับเราในตำแหน่งงานดังนี้

 • พนักงานขาย (Sale Representative)

  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน ตามตกลง
  ลักษณะการทำงาน
  • ติดต่อขายสินค้าของบริษัทกับคู่ค้า/ลูกค้า ที่มีอยู่แล้ว
  • หาคู่ค้า/ลูกค้า รายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • หาคู่ค้าที่มีหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้าไอที เช่น พันทิพย์ พลาซ่า, ไอทีมอล ฟอร์จูน, เซียร์ รังสิต เป็นต้น
  • หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ หญิง
  • บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ
  • สามารถปฏิบัติงานงานในสภาวะกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ (บางครั้งต้องออกไปทำงานนอกบริษัท)
  • มีความความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร
  • หากจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี และออกนอกพื้นที่เป็นครั้งคราว
  สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต*
  • วันหยุด / วันลาประจำปี*
  • เบี้ยเลี้ยง / โอที / โบนัสประจำปี*
  • *ทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน ตามตกลง
  ลักษณะการทำงาน
  • ศึกษาความสามารถและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย
  • ฝึกอบรมวิธีการตั้งค่าใช้งานและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล์
  • ออกติดตั้ง/ตรวจเช็คระบบ ให้กับลูกค้า (นานๆครั้ง)
  • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการทำงาน เช่น คู่มือการติดตั้ง เป็นต้น
  • >งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง
  • บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ
  • สามารถปฏิบัติงานงานในสภาวะกดดันได้
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความตั้งใจในการทำงานและมีความต้องการเรียนรู้่อยู่เสมอ
  จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี และออกนอกพื้นที่เป็นครั้งคราว
  สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต*
  • วันหยุด / วันลาประจำปี*
  • เบี้ยเลี้ยง / โอที / โบนัสประจำปี*
  • *ทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • เว็บมาสเตอร์ (Web Design / Web Master)

  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน ตามตกลง
  ลักษณะการทำงาน
  • ออกแบบเว็บไซต์ในความดูและของบริษัท
  • ปรับปรุงแก้ไขเนื่้อหาในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • งานออกแบบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง
  • บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ
  • เข้าใจภาษาและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ / เว็บบอร์ด
  • สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง เช่น Photoshop, Flash, Dreamweaver ได้เป็นต้น
  • มีความคิดสร้างสรรค์ (หากมีตัวอย่างผลงานที่เคยทำมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความตั้งใจในการทำงาน
  จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
  สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต*
  • วันหยุด / วันลาประจำปี*
  • เบี้ยเลี้ยง / โอที / โบนัสประจำปี*
  • *ทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ออกแบบ (Graphic Design)

  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน ตามตกลง
  ลักษณะการทำงาน
  • ออกแบบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง
  • บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ
  • สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง เช่น Photoshop, Flash, Dreamweaver ได้ เป็นต้น
  • มีความคิดสร้างสรรค์ (หากมีตัวอย่างผลงานที่เคยทำมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความตั้งใจในการทำงาน
  จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
  สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต*
  • วันหยุด / วันลาประจำปี*
  • เบี้ยเลี้ยง / โอที / โบนัสประจำปี*
  • *ทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน

Job Application