สมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer) เพื่อรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

สำหรับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่เปิดกิจการ/ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่สนใจจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อจำหน่ายสินค้าเดรย์เทค (DrayTek) จาก บริษัท บุญรอด อินโฟเทค จำกัด เรามีขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก โดยท่านสามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

  ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามแบบฟอร์มด้านล่าง (แบบฟอร์มมีขนาด A5 จำนวน 2 หน้า) และส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทางจดหมายหรืออีเมล์
  • - สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20 หรือ 09, 01)
  • - หนังสือรับรองกาจดทะเบียนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ระบุประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือทะเบียนพาณิชย์
  • - สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  • - สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  • - แผนที่บริษัท
  • - แผนที่สำหรับส่งสินค้า (กรณีอยู่ในเขตกรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี และไม่ได้ส่งสินค้าไปที่บริษัทตามแผนที่บริษัท

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 081-1723560

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือติดต่อทางอีเมล์ได้ทุกวันที่ sales@brit.co.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

Dealer