บริการหลังการขายและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • 1. ฟรีออนไลน์ซัพพอร์ต ตลอดอายุการใช้งาน สอบถามปัญหาและวิธีการติดตั้งที่อีเมล support@brit.co.th หรือไลน์ @draytek
 • 2. รับประกันการใช้งานสินค้า 2 ปี ( ยกเว้น Vigor AP800 , VigorSwitch P2261 , VigorSwitch G2260 รับประกัน 1 ปี )
 • 3. กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถส่งสินค้ามาตรวจสอบได้ที่บริษัท หากอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วัน
 • 4. เงื่อนไขการประกันสินค้า
  • ตัวสินค้าต้องไม่ถูกงัดแงะ และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยตกหรือรอยที่แสดงถึงการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
  • ไม่เป็นความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้หรือความเสียหายจากน้ำ
  • ไม่เป็นความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร อันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี
  • และเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทกำหนด