Support

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

  • 1. ผู้เคลมสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำส่งและรับคืนสินค้า
  • 2. หากสินค้าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลให้ผู้เคลมสินค้าทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  • 3. หากผู้เคลมสินค้าตัดสินใจเคลมสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน ผู้เคลมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

  • 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อแจ้งเคลมสินค้าด้านล่าง *แบบฟอร์มมีขนาด A5 จำนวน 2 หน้า
  • 2. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มโดยระบุ ชื่อรุ่นและปัญหาให้ชัดเจน *สามารถกรอกข้อมูลด้วยโปรแกรมประเภท PDF reader
  • 3. ส่งแบบฟอร์มและหรือถามความคืบหน้าได้ที่ support@brit.co.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อแจ้งเคลมสินค้า

Claim